Açık Açık, Türkiye’de, bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan şeffaf ve hesap verebilir dernek ve vakıflar ile bir araya getirmek amacı ile kurulmuş bir platformdur.

Adım Adım, Mart 2008’te, yurtdışında ‘charity run’ olarak bilinen kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk sivil toplum oluşumudur. Adım Adım Oluşumu, başta koşu olmak üzere yüzme, bisiklet, dağcılık gibi dayanıklılık gerektiren sporlar aracılığıyla ülkemizin önemli sosyal sorumluluk projelerine maddi kaynak ve tanıtım desteği sağlamaktadır.

Adım Adım Oluşumu, yardımseverlik koşusu yapmak isteyen sivil toplum kuruluşlarını ve gönüllüleri bir araya getiren platformlar kurar, yönetir ve geliştirir.

Pro Bono gönüllülük becerileri ve STK’ların ihtiyaçları arasında köprü kuran Carma platformunun Speed Dating etkinliklerine katılarak gönüllü danışmanlarla beyin fırtınası sonucu çocuklarımızın gelişimi için yeni uygulama modelleri geliştirdik. Sunum teknikleri, çocuklarla etkinlikler ve veri düzenleme konularında gönüllü kaynağı sağladılar.

Common Purpose toplumun temel taşlarını oluşturan 3 sektörden (iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, kamu) liderleri bir araya getiren ve onlara “Yetkinin Ötesinde Liderlik” eğitim programları sunan programa iki dönemdir dahiliz.

Türkiye’de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal veya yerel sivil toplum örgütleri (STÖ), üniversiteler ve meslek örgütlerinin çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik hak temelli izleme ve savunu çalışmalarını kolaylaştırmak ve desteklemektir.
Ortaklık Ağı; çocuklara karşı şiddeti önlemede sivil toplumun izleme ve savunu rolünü güçlendirmek üzere çalışır. Ağ; çalışmalarında çocukların haklarını yasal garanti altına alan, başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme olmak üzere, ulusal ve uluslararası yasaları temel alır ve çalışmalarına yön verir.

2015’te kurulan Esas Sosyal, ‘Gençlik ve İstihdam’ alanında sosyal yatırımlarını yeni mezun gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde karşılaştıkları engelleri kaldırmaya yönelik programlar geliştiriyor ve desteklemeyi amaçlıyor. İlk Fırsat, Esas Sosyal’in ilk sosyal yatırım projesidir.
Esas Sosyal’in geliştirdiği ve desteklediği İlk Fırsat Programı, üniversiteden yeni mezun olmuş iş arayan gençlerin Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında (STK) 12 ay boyunca tam zamanlı olarak çalışmalarını destekliyor ve aynı zamanda 21. Yüzyıl Becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler sunuyor. Program kapsamında Esas Sosyal, katılımcıların tüm maaş ve eğitim maliyetlerini üstleniyor. 2016’dan bu yana 5.500 aday başvurusu alan program kapsamında, 21 il ve 27 üniversiteden gelen 60 katılımcı, 21 farklı sivil toplum kuruluşunda 12 ay boyunca tam zamanlı istihdam edildi. Programı tamamlayan 35 genç, edindikleri özgüvenleri, çalışma becerileri, çevreleri ve gelişmiş deneyimleriyle yeni işlerine geçiş yapmaya devam ediyorlar.

Gönüllüyüzbiz, bireylerin varolduğu topluma ve dünyaya katkıda bulunma arzusunu “gönüllü” olarak eyleme dönüştürebilmesine “gönüllü” olarak katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur.
“Gönüllüyüzbiz” bağış gibi maddi katkıların dışında, yaşadığı topluma gönüllü olarak katkıda bulunmak isteyen bireyleri, içerik, zaman ve yöntem konusunda harekete geçmelerine olanak sağlayarak bir araya getiren dijital bir platformdur.

ÖRAV ile Derin Demokrasi’nin düzenlediği STK Birliği toplantılarına üye olarak katılım göstermekteyiz ayrıca STK Birlik Kolaylaştırıcı Kurulu’na seçildik

Sosyal Bağış Hareketi,Sosyal Bağış Hareketi, Türkiye’de daha yaşanabilir bir hayata kavuşmak amacıyla, başta çocuklar, kadınlar, hayvanlar olmak üzere ihtiyaç sahibi herkese ve doğaya hak ettiği yaşamı sağlayabilmek için mücadele eden, ortaya koydukları ile hepimizin yüreklerini fetheden sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemek ve sosyal medya dünyasını beğenilerden ve paylaşımlardan bir adım öteye taşımak hayali ile başlatıldı.

Gönüllülüğün tanınması, güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını hedef edinen, bünyesinde birçok STK barındıran Ulusal Gönüllülük Komitesi ’nin yeni üyesiyiz.
5 Aralık Gönüllüler Günü için yeni çalışmalar kapsamında, saha ayağında görev alıyor olacağız.