Vakıf Üyeliği

Toçev Vakfı’na üye olmak isteyen kişilerin, Toçev Vakfı Tüzüğü uyarınca ana kurallar olarak;

  1. Dernekler Kanunu’na göre derneklere üye olma hakkına sahip bulunması,
  2. Yazılı olarak başvurması,
  3. Her yıl Genel Kurul Kararı ile tespit edilecek miktarda aidat ödemeyi taahhüt etmesi gerekir.

Bu ana kurallarla birlikte, “Üyelik Formu”nda belirtilen diğer tüm hususların, beyan ve taahhütlerin de kabulü gerekir.

Üyelik başvurusu için;

Web sayfasında bulunan “Üyelik Formu”nun tüm bölümleri doldurularak imzalandıktan sonra, 2 adet renkli fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte Cemiyet adresine gönderilmelidir.

Formun doldurulmasında, özellikle en az biri Vakıf asil üyesi olmak üzere talep edilen üç referansın bilgilerinin tam ve doyurucu olması, üyelik formunda referans kişilerin tavsiye imzalarının veya imzalı tavsiye yazılarının form ekinde bulunması, başvurunun daha kolay ve süratle değerlendirilmesi açısından özel önem taşımaktadır.

Başvurular, üyelik başvurularını inceleyerek değerlendirmek ve Yönetim Kurulu’na başvurunun kabulü veya reddi yönünde öneride bulunmak üzere kurulmuş bulunan “Üye Tetkik Komitesi” tarafından değerlendirilerek Yönetim Kurulu’na öneride bulunulur.  Üye Tetkik Komitesi’nin önerisi, Yönetim Kurulu’nun Vakıf tüzüğünde belirtilen görüşme ve karar çoğunluğunun sağlanması ile görüşülerek karara bağlanır. Yönetim Kurulu’nun kabul veya red kararı yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir.